How old is the Telugu language? || తెలుగు భాష వయస్సెంత?

తెలుగు భాష వయస్సెంత ? భాషను స్త్రీతో పోలుస్తారు. కానీ ఆడవాళ్ళ వయస్సు మొగవాడి జీతం అడగకూడదంటారు. ఆ రకం…