-->

భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక అంటే ఏమిటి? || రాజ్యాంగ ప్రవేశిక ఎవరి నుంచి తీసుకున్నారు (What is a constitutional preamble? The constitutional preamble was taken from whom)

ప్రపంచంలో ప్రవేశిక తయారు చేసిన మొదటి దేశం- అమెరికా. రాజ్యాంగ ప్రవేశిక అనే భావనను అమెరికా రాజ్యాంగం న…

కేరళలో కనుగొనబడిన కొత్త కప్ప జాతి (The discovery of the new frog species in Kerala)

బెంగుళూరులోని జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (జెడ్‌ఎస్‌ఐ) , మౌంట్ కార్మెల్ కాలేజ్ (ఎంసిసి) , భువనేశ్వర్ ల…

Benefits of SEO

The following are SEO’s major benefits that you can enjoy if you use the right tactics. 1. SEO incre…

What Is SEO?

What Is SEO? SEO is a methodology used to gain traffic by making your website visible in search en…

Close