-->

మొఘలుల పాలనా సంస్కరణలు - Administrative reforms of the Mughals

ఎవరి గురించయినా తెలుసుకోవాలంటే అధికారం అప్పగించి చూడు వారి అసలు రంగు బయటపడుతుంది అంటారు. మధ్య ఆసియా…

ప్రపంచానికే నడకను నేర్పిన సింధు నాగరికత - What did the Indus civilization contribute to the world?

'చరిత్ర అడక్కు... చెప్పింది విను' అనేది సినిమాలకు మాత్రమే పనికొచ్చేమాట. 'చరిత్ర తెలుసుక…

చరిత్రలో స్వర్ణయుగ రాజ్యం - గుప్తులు - Why is the Gupta Empire called the golden age in India?

మౌర్య సామ్రాజ్య పతనానంతరం దాని శిథిలాలపై ఎన్నో చిన్న, పెద్ద రాజ్యాలు ఆవిర్భవించాయి. మగధ మహాసామ్రాజ్…

ప్రథమ స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం-1857 - Revolt of 1857 – First War of Independence Against British

భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ కబంధ హస్తాలు నుంచి విముక్తం చేయడం కోసం జరిగిన తొలి సంగ్రామంగా 1857 తిరుగుబాటు…

Close