-->

రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వర్దంతి నేడు - 1941 ఆగష్టు 7న || Rabindranath Tagore | Biography, Poems, Short Stories

*భారతదేశానికి జాతీయగీతాన్ని అందించిన కవి.. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వర్దంతి నేడు..* *★ఠాగూర్ గానూ,రవీంద్రు…

అసలు దెయ్యాలు ఉన్నాయా? || నాస్తికులు ఏమి చెప్పుతూ ఉన్నారు

దయ్యాలలో నమ్మకం అంతకంతకు తగ్గుతున్నా, దయ్యాలు అబద్ధమని స్పష్టంగా ప్రజలకు తెలియదు. మరణమంటే శరీరంలో స…

What are Navarasaalu? నవరసాలనగా ఏవి ?

What are Navarasaalu?, నవరసాలనగా ఏవి ? రసం ఒక భావోద్వేగ స్థాయి ( emotional state). ప్రాచీన భారత దేశపు …

స్వామి వివేకానంద చెప్పిన సంకల్ప శక్తి అంటే ఏమిటి? What is will power?)

సంకల్ప శక్తి అంటే ఏమిటి? ఒట్టు పెట్టడంలోనూ, క్షణమైనా  గడవకముందే ఆ ఒట్టును తీసి గట్టుమీద పెట్టడంలోనూ …

How to block SBI ATM cum debit card and Requesting a new debit card from SBI

ATM కార్డును బ్లాక్ చేయండి మీ కార్డు పోయినా లేదా దొంగిలించబడినా, మీరు ఇప్పుడు మీ SBI ATM డెబిట్ కార్…

Happy Friendship Day 2021: Top Wishes, Messages, Quotes and Images to share with your friends and family

Friendship Quotes To the world you  may be just one  person, but to me  you are the world. Promise me yo…

Did you know?

There is not a single three-legged animal on this earth. Children have a total of 100 vocal cords. Ca…

భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక అంటే ఏమిటి? || రాజ్యాంగ ప్రవేశిక ఎవరి నుంచి తీసుకున్నారు (What is a constitutional preamble? The constitutional preamble was taken from whom)

ప్రపంచంలో ప్రవేశిక తయారు చేసిన మొదటి దేశం- అమెరికా. రాజ్యాంగ ప్రవేశిక అనే భావనను అమెరికా రాజ్యాంగం న…

చరిత్రలో ఈ రోజు జులై / - 04 || This day in history in July / - 04

🌳🌎చరిత్రలో ఈ రోజు  జులై  / - 04🌎🌳 🔎సంఘటనలు🔍 🌸1892: పశ్చిమ సమోవా, అంతర్జాతీయ డేట్ లైన్ మారే చో…

Close