-->

ప్రాచీన భారతదేశంలో సామాజిక, ఆర్ధిక మార్పులు - Social and Economic Changes in Ancient India

కార్యకలాపాలు రెండు రకాలు. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, ఆర్థికేతర కార్యకలాపాలు. ఒక వ్యక్తి స్వయంగా కాని, వేర…

🚨 Voter registration alert! If you're 18+, make sure you're registered! 🗳️ #Vote2024

The Importance of Voter Registration: A Call to Action for the Youth in Telugu States As the general…

AP RCET Notification 2024 - "AP RCET: Your Gateway to Postgraduate Research in Andhra Pradesh"

The Andhra Pradesh Research Common Entrance Test (AP RCET) is a competitive examination conducted i…

The total number of voters in Andhra Pradesh is 4.08 crore. - ఏపీలోని మొత్తం ఓటర్లు 4.08 కోట్లు

రాష్ట్రంలోని ఓటర్ల సంఖ్య : 4,08,07,256 175 నియోజకవర్గాల్లో రిజర్వ్ స్థానాలు: లోక సభ (4 ఎస్సీ, ఒక ఎస్…

APPSC Forest Range Officer Recruitment 2024

The Andhra Pradesh Public Service Commission (APPSC) has announced the recruitment of Forest Range …

Close