-->

సాయుధ పోరాటాలు - Armed conflicts Andhra

మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ, హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో కమ్యూనిస్టులు 1945లో కేడర్ ఉన్న పార్టీలుగా గుర్తింపు పొం…

ఆంధ్రాలో వామపక్ష/కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం వ్యాప్తి - Spread of leftist/communist movement in Andhra

గాంధీ నాయకత్వంలోని జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ 1921లో సహాయ నిరాకరణోద్యమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ ఉద్యమం తర…

Close