-->

స్టాక్ లేదా షేర్ అనగా నేమి ? What is a stock or share?

Also Read


సాధారణమైన బాషలో చెప్పాలి అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క యాజమాన్యం ను చిన్న చిన్న విభాగాలుగా విభజించగా వచ్చే వాటాలను స్టాక్ లేదా షేర్ అంటారు. ఈ స్టాక్ ని ఈక్విటీ, బాండ్స్ ఫైనాన్సియల్ సెక్యూరిటీ అని వివిధ రకాలుగా పిలుస్తారు. గరిష్ట వాటాలను తీసుకొన్న వ్యక్తి గరిష్ట యాజమాన్య హక్కులను కలిగి ఉంటాడు. అతను కంపెనీ చైర్మన్ లేదా డైరెక్టర్ కావచ్చు మీరు షేర్ లేదా స్టాక్ కొనడం వల్ల ఆ కంపెనీ లో మీరు కూడా భాగస్వాములు అవుతారు. ఉదాహరణకు కంపెనీ సేకరించదలచిన 2,00,00,000 రూపాయలను 10 విలువగలిగిన 20,00,000 ల యూనిట్లు గా విభజిస్తే, ప్రతి యూనిట్ లేదా షేర్ 10 రూపాయల విలువ కలిగి ఉంటుంది. ఈ యూనిట్లు లేదా షేర్ ని కంపెనీ నియమ నిబంధనల ప్రకారం వారు నిర్ణయంచిన ధర ప్రకారం కొనవలసి ఉంటుంది. మీరు కంపెనీలో పెట్టిన మూలధనాన్ని అనుసరించి మీ యొక్క యాజమాన్యం వాటా శాతం నిర్ణయిస్తారు. వాటాదారులకు కంపెనీ లాభాల్లో వాటా చెల్లించబడుతుంది. కంపెనీ తీసుకునే నిర్ణయాలలో వాటాదారులకు ఓటు వేసే హక్కు ఉంటుంది. కంపెనీ తన లాభాలను వాటాదారులకు వారి వాటా ప్రకారం పంపిణీ చేస్తుంది. ఈ పంపిణీ ని డివిడెండ్ (లాభ వాటా) అంటారు ఈ డివిడెండ్లను ఆ కంపెనీ యొక్క లాభాలా ఆధారంగా చెల్లిస్తారు. కంపనీ తన లాభాలను మొత్తం వాటాదారులకు ఇవ్వదు. కొంత మొత్తాన్ని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం రిజర్వుగా ఉంచుతుంది. కొంత కాలానికి ఈ రిజర్వుల మొత్తం అధిక ఐనచో ఈ రిజర్వులను కంపనీ తన వాటాదారులకు బోనస్ రూపంలో పంచుతుంది.

మీరు కంపనీ లో వాటా దారులు కావడం వలన కంపెనీ లాభాలలో వాటా కలిగి ఉంటారు. కంపనీ ఆర్థిక విజయాలను సాధిస్తుంటే మీ యొక్క స్టాక్ విలువ పెరిగి మీకు లాభాన్ని అందిస్తుంది. మీరు

10 విలువ కలిగిన ఒక కంపనీ యొక్క 100 వాటాలను కొనుగోలు చేయడానికి 1,000 పెట్టుబడి పెడితే కంపనీ వృద్ధి వలన ఆ స్టాక్ 13 కు పెరగడం తో 300 లాభం పొందారు. అనగా మీ లాభం 30 % అంతే కాకుండా మీరు డివిడెండ్, బోనస్, రైట్ ఇష్యూ, ప్రిపరేన్సియల్ షేర్లు మొదలగు రూపాలలో కూడా ప్రతి ఫలం ఉంటుంది.

Close