-->

వ్యవసాయ పంచాంగం 2021 | వివిధ కార్తెలో చేయవలసిన వ్యవసాయ పనులు (Part - 2)

Also Read


వివిధ కార్తెలో చేయవలసిన వ్యవసాయ పనులు

.


అశ్వని కార్తె

·        సజ్జ: వేసవి పైరు కోతలు, వరి: కోతలు, కత్తెరకు (కృత్తిక) వరి నారు పోయుట.

·        జొన్న: వేసవి జొన్న పంట సాగు.

·        మొక్క జొన్న : వేసవి పంట విత్తుట.

·        వేరుశనగ: త్రవ్వకాలు

భరణి కార్తె

·        వేసవి పనులు

కృత్తిక కార్తి

·        వేసవి పనులు

రోహిణి - మృగశిర కార్తెలు

·        వరి: సార్వ లేక అబి వరి నారు పోయుట, వరి వేయబోయే పొలాల్లో ఎరువులు వేయుట.

·        మొక్కజొన్న : దమ్ములు చేయుట. ఎరువులు వేసి దుక్కులు దున్నుట, ఖరీఫ్ పంటలను విత్తుట.

·        కాయ ధాన్యాలు: తక్కువ పంటకాలపు పెసర, మినుము, కంది విత్తుట, అంతర కృషి చేయుట.

·        గోగు: ఎరువులు వేయుట.

·        పసుపు: భూమిని తయారు చేయుట, ఎరువులు వేయుట, విత్తనం వేయుట (కడప, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాలలో)

·        కూరగాయాలు: బెండ, గోరుచిక్కుడు విత్తుట, గుమ్మడి, సొర, పొట్ల, కాకర పాదులు పెట్టుట.

·        సజ్జ: ఎరువులు వేసి దుక్కులు దున్నుట.

·        ప్రత్తి: ఎరువులు వేసి దుక్కులు దున్నుట. విత్తనం వేయుట.

·        పండ్లు: ద్రాక్షకు క్రిమి సంహారక మందులు చల్లుట, ఎరువులు వేయుట, నిమ్మకు ఎరువులు, రేగు, దానిమ్మ మొక్కల నాట్లు. (అంటు కట్టే మొక్కలకు మామిడి టెంకలు నాటడం),

·        వేరుశనగ: ఎరువులు వేసి విత్తుట.

·        సువాసన మొక్కలు: రూషాకా మంచి, పాల్మా రోజా విత్తనాలు చల్లటం.

అర్ధ కార్తె

·        వరి: నారుమళ్లలో అంతరకృషి, సస్యరక్షణ

·        జొన్న: దుక్కులు దున్నుట, ఎరువులు వేయుట, విత్తనం వేయుట.

·        మొక్కజొన్న : సస్యరక్షణ - రెండవ దఫా ఎరువులు వేయుట.

·        ప్రత్తి: అంతరకృషి, మొక్కలను పలుచన చేయుట.

·        గోగు: అంతరకృషి, మొక్కలను పలుచన చేయుట.

·        పండ్లు: అరటి, మామిడి, జామనాట్లు, కొబ్బరి చెట్లకు ఎరువులు వేయుట, రేగు, దానిమ్మ నాట్లు.

·        పప్పుధాన్యాలు: వర్షాలు ఆలస్యం అయినచో కంది విత్తుటకు భూమిని తయారు చేయుట - విత్తుట.

·        కూరగాయలు: బీర, సొర, పొట్ల, గుమ్మడి విత్తుట.

·        సువాసన మొక్కలు: నిమ్మ గడ్డి, కామాక్షి గడ్డి, సిట్రోనెల్లా నాట్లు.

పునర్వసు కార్తె

·        వరి: సార్వా లేక అబి వరినాట్లు, ముందుగా నాటిన వరిలో అంతరకృషి, సస్యరక్షణ.

·        సజ్జ: ఎరువులు వేసి పునాస లేక ఖరీఫ్ పైరు విత్తుట.

·        వేరుశనగ: అంతరకృషి, సస్యరక్షణ.

·        ఆముదం: ఎరువులు వేసి విత్తుట.

·        మిరప: నారుమళ్లలో విత్తులు జల్లుట.

·        పసుపు: దుగ్గిరాల ప్రాంతంలో నాట్లకు భూమిని తయారు చేయుట, ఎరువులు వేయుట, గోదావరి ప్రాంతంలో పైరులో కలుపు తీయుట, గొప్పు త్రవ్వుట, (త్రవ్వటం).

·        పూలు: చేమంతి నారు పోయుట, గులాబి, మల్లె కనకాంబరం చెట్లకు ఎరువులు వేయుట. సస్యరక్షణ.

·        జొన్న: పునాస లేక ఖరీఫ్ జొన్న విత్తుట. విత్తిన పంటకు ఎరువులు వేయుట. సస్యరక్షణ.

·        మొక్కజొన్న : అంతరకృషి, సస్యరక్షణ. నెలాఖరులో ఎరువులు వేయుట.

·        పసుపు: దుగ్గిరాల ప్రాంతంలో పసుపు నాట్లు.

·        చెరకు: సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట.

·        పండ్లు: మామిడి, నిమ్మ, నారింజ, అరటి, సపోటాలకు ఎరువులు వేయుట, ద్రాక్ష తీగలను పారించుట, ఎరువులు చల్లుట. జామ, సపోటాలకు అంట్లు కట్టుట. దానిమ్మ, రేగు, అనాస నాట్లు వేయుట

·        కొర్ర: ఎరువులు వేయుట, దుక్కి తయారు చేయుట.

·        వేరుశనగ: అంతరకృషి, సస్యరక్షణ.

·        ఆముదం: కలుపు తీయుట, సస్యరక్షణ,

·        మిరప: నారుమళ్ళలో సస్యరక్షణ,

·        కూరగాయలు: చేమ, వంగనాట్లు.

·        సువాసన మొక్కలు: కామంచి గడ్డి, నిమ్మగడ్డి మొక్కల నాట్లు.

పుష్యమి కార్తి

·        వరి: సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట.

·        జొన్న : అంతరకృషి, మొక్కలు పలుచన చేయుట, సస్యరక్షణ.

·        మొక్కజొన్న : అంతరకృషి, సస్యరక్షణ.

·        కొర్ర: విత్తనం వేయుట.

·        మిరప: నాట్లకు భూమి తయారు చేయుట.

·        పొగాకు: నారుమళ్లు తయారు చేయుట.

·        పండ్లు: తక్కువ వర్షపాతం గల ప్రాంతాల్లో నిమ్మ జాతి మొక్కలు నాటుట. దానిమ్మ, రేగు, అనాస నాట్లు.

·        వనమహోత్సవం: చెట్లనాట్లకు తయారీ, పొలాల గట్లపై చెట్లనాట్లకు తయారి.

·        పశువులు: దొమ్మ, పారుడు, గురక, గాలికుంటు మరియు యితర వ్యాధుల నుండి కాపాడుటకు చర్యలు.

ఆశ్లేష కార్తె

·        జొన్న : అంతరకృషి, రెండవ దఫా ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ

·        సజ్జ : అంతరకృషి, సస్యరక్షణ

·        వేరుశనగ: సస్యరక్షణ.

·        ఆముదం: ఎరువులు వేయుట, అంతరకృషి, సస్యరక్షణ.

·        మిరప: నారుమళ్ళలో సస్యరక్షణ,

·        పొగాకు: నారుపోయుట, తర్వాత సస్యరక్షణ,

·        పసుపు: అర్మూర్, మెట్టుపల్లి, కోరట్ల, జగిత్యాల ప్రాంతాల్లో పసుపులో కలుపు తీయుట, ఎరువులు వేయుట, కృష్ణా జిల్లాలో భూమిని తయారు చేయుట, విత్తడం పూర్తి చేయుట.

·        వరి: అంతరకృషి, సస్యరక్షణ, ఉల్లికోడు తట్టుకొనే రకాల నాట్లు పూర్తిచేయుట.

·        మొక్కజొన్న: ఎరువులు వేయుట.

·        కొర: ఆలస్యంగా వర్షాలు పడినచో వెంటనే విత్తనం వేయుట.

·        రాగి: మే నెలలో విత్తిన రాగి కోతలు.

·        కాయధాన్యాలు: తక్కువ పంటకాలపు పెసర, మినుము కోతలు, కంది పంటకు కలుపు తీయుట.

·        ప్రత్తి: అంతరకృషి, ఎరువులు వేయుట.

మాఘ కార్తె

·        జొన్న : మాఘీ జొన్నకు నేల తయారీ.

·        సజ్జ: సస్యరక్షణ.

·        కొర: ఎరువులు వేసి అంతరకృషి చేయుట.

·        ఆముదం: అంతరకృషి, సస్యరక్షణ, దాసరి పురుగు నివారణ

·        పొగాకు: నారుమళ్ళలో సస్యరక్షణ, పొగాకు వేయు చేలలో దుక్కులు తయారు చేయుట.

·        పసుపు: మే, జూన్, జూలై నెలల్లో నాటిన పైరులో సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట.

·        వరి: సస్యరక్షణ, కలుపు తీయుట, రెండవ దఫా ఎరువులు వేయుట.

·        కాయధాన్యాలు: తక్కువ పంటకాలపు మినుము పంటకు వస్తుంది.

·        వేరుశనగ: సస్యరక్షణ.

·        ప్రత్తి: సస్యరక్షణ

·        మిరప : నారుమడిలో సస్యరక్షణ, నాట్లకు దుక్కులు తయారు చేయుట.

·        పశుగ్రాసాలు: చలికాలపు పశుగ్రాసాల నాట్లకు నేలను తయారు చేయుట, విత్తనం సేకరించుట.

·        పశువులు: వ్యాధులు రాకుండా టీకాలు వేయించుట.

·        చేపల పెంపకం: మడుగులు నిర్మించుట, విత్తనం సేకరించుట.

·        అటవీ శాస్త్రం: మెట్టపొలాల గట్లపై చెట్లు నాటుట.

·        పండ్లు: జీడిమామిడి తోటల నాట్లు, మామిడి మొక్కల నాట్లు, ఎరువులు వేయుట.

పుబ్బ కార్తె

·        వరి: ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ, కలుపు తీయుట.

·        జొన్న: రబీ జొన్న వేయుటకు దుక్కులు తయారు చేయుట.

·        వేరుశనగ: సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట.

·        పసుపు: ఆగస్టులో నాటిన పైరులో కలుపు తీయుట, జూలో నాటిన పంటకు పొటాష్ వంటి

·        ఎరువులు వేయుట. సస్యరక్షణ చర్యలు.

·        కూరగాయలు: క్యాటీజి, కాలిఫ్లవర్ పంటలకు నారు పోయుట.

ఉత్తర కార్తి

·        ప్రధాన వ్యాసం వ్యవసాయ పందాంగం - ఉత్తర కార్తె

·        సజ్జ: రబీ పంటలకు ఎరువులు వేయుట, విత్తుట.

·        వేరుశనగ: సస్యరక్షణ.

·        ఆముదం: సస్యరక్షణ.

·        మిరప: మిరప తోటలలో ఖాళీలను పూరించుట, సస్యరక్షణ, అంతరకృషి.

·        పొగాకు: నారుముడిలో సస్యరక్షణ, పొగాకు వేయబోయే చేలలో దుక్కులు దున్నుట,

·        కూరగాయలు: వంగ, టొమాటో నాట్లు.

·        పండ్లు: ఎక్కువ వర్షపాతం గల ప్రాంతాల్లో నిమ్మ మొక్కలు నాటుట. అరటి నాట్లకు నేలను తయారు చేయుట. విత్తనం పిలకలను సేకరించుట.

·        సిట్ట: కోతలు

·        నువ్వులు: జూన్ నెలలో వేసిన పైరు కోతలు

·        ప్రత్తి : సస్యరక్షణ

·        పశుగ్రాసాలు: శీతాకాలపు పశుగ్రాసాల విత్తనం సేకరించుట, నేలను తయారు చేయుట.

·        హస్త - చిత్త కార్తెలు

·        జొన్న: జూలై నెలలో విత్తిన పైరులో సస్యరక్షణ. రబీ జొన్న విత్తుట, సస్యరక్షణ.

·        కాయధాన్యాలు: కోతలు, దీర్ఘకాలపు కందికి సస్యరక్షణ, ఉలవ, శనగ విత్తుట.

·        వేరుశనగ: గుత్తి రకం కాయ తీయుట.

·        మిరప: అంతరకృషి, సస్యరక్షణ, పచ్చికాయ ఏరుట.

·        ఉల్లి: నారు పోయుట.

·        పూలు: గులాబి కత్తిరించుట, ఎరువులు వేయుట.

·        మొక్కజొన్న: కోతలు.

·        ప్రత్తి: సస్యరక్షణ.

·        ఆముదం: అరుణ పైరులో కాయ తీయుట ప్రారంభించుట.

·        పొగాకు: నాట్లు, మూడవ వారంలో ఖాళీలను పూరించడం.

·        పసుపు: సస్యరక్షణ, జూన్ నెలలో నాటిన పైరులో కలుపు తీయుట, ఎరువులు వేయుట, జూలై నెలలో నాటిన పైరులో అంతరకృషి.

·        కొర్ర: కోతలు

·        కుసుము: విత్తుట.

·        ధనియాలు: విత్తుట.

·        వాము: విత్తుట.

·        పశుగ్రాసాలు: లూసర్న్, బర్సీము, పిల్లిపెసర, జనుము విత్తుట.

·        పండ్లు: కోస్తా జిల్లాల్లో అరటి పిలకల నాట్లు, రేగు పండ్ల మొక్కలు, దానిమ్మ మొక్కల నాటు.

స్వాతి కార్తె

·        వరి: తక్కువ పంటకాలపు రకాల కోతలు.

·        జొన్న: రబీ జొన్నలో సస్యరక్షణ, ఖరీఫ్ లో వేసిన తక్కువ పంట కాలపు రకాలు కోతకు వచ్చుట.

·        వేరుశనగ: తీగ రకం కాయ తీయుట.

·        గోగు: కోతలు.

·        పొగాకు : అంతరకృషి

·        ఆలుగడ్డ: నాటుటకు భూమిని తయారు చేయుట.

·        మొక్కజొన్న: రబీ పంటకు విత్తనాలు వేయుట.

·        పశుగ్రాసాలు: చలికాలపు పశుగ్రాసాలు విత్తుట. (పిల్లిపెసర, లూసర్న్)

·        చిలగడ దుంప: నాటుట.

విశాఖ కార్తె

·        జొన్న: రబీ జొన్నలో అంతరకృషి, తొందరగా విత్తిన వాటికి సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట.

·        మొక్కజొన్న: రబీ పంటకు విత్తనం వేయుట.

·        గోధుము: భూమిని తయారు చేయుట, ఎరువులు వేయుట, రెండవ వారంలో విత్తుట.

·        ప్రత్తి: ఖరీఫ్ ప్రత్తిలో ఎరువులు.

·        గోగు: కోసిన గోగు మొక్కలను నీటిలో ఉర వేయుట.

·        మిరప: అంతరకృషి, సస్యరక్షణ.

·        పొగాకు: అంతరకృషి, సస్యరక్షణ.

·        ఉల్లి: నాట్లు.

·        కాయధాన్యాలు: తక్కువ పంట కాలపు పెసర, మినుము, వరి పండిన పొలాల్లో చల్లుట, కందికి సస్యరక్షణ.

·        పసుపు: సస్యరక్షణ, జూన్ నెలలో నాటిన పైరులో ఎరువులు వేయుట, ఆఖరి సారి నాగలితో అంతరకృషి.

·        కాయగూరలు: క్యాబేజి, కాలిఫ్లవర్ నాట్లు, కంద నాట్లు, బిన్నీసు విత్తుట.

·        పండ్లు: మామిడి తోటలకు సస్యరక్షణ, అరటి నాట్లు.

అనూరాధ కార్తె

·        వరి: మధ్య కాలిక రకాల కోతలు, రబీ పైర్లకు నారు పోయుట.

·        మొక్కజొన్న : సస్యరక్షణ.

·        మిరప: తోటలలో సస్యరక్షణ.

·        చెరకు: చెరకు తోటలు కొట్టడం ప్రారంభం. కార్శి తోటల పెంపకం, బెల్లం తయారి, చెరకు పిప్పిని పాతరవేయుట.

·        గోధుము: ఇంకా విత్తనచో వెంటనే విత్తనం వేయుట.

·        జొన్న: రబీ పైరులో సస్యరక్షణ.

·        గోగు: నార తీయుట.

·        పసుపు: సస్యరక్షణ.

·        పశుగ్రాసాలు: చెరకు పిప్పిని పాతర వేసి పశుగ్రాసంగా మార్చడం,

·        కాయధాన్యాలు: కంది విత్తడం

·        పశువులు: ఈనిక కాలంలో మాయ పడనిచో తగు జాగ్రత్తలు తీసికొనుట. దూడలకు ఏలిక పాములు రాకుండా నివారణ చర్యలు.

·        పండ్లు: ఫాల్సా కత్తిరింపులు, ఉసిరి కాయలు మార్కెటింగ్, పచ్చళ్ళ తయారీ.

·        సువాసన మొక్కలు: కోతలు, సుగంధ తైలం తీయుట.

జ్యేష్ఠ కార్తె

·        వరి: దీర్ఘకాలిక రకాల కోతలు, రబీ నారుమళ్ళకు ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ.

·        మొక్కజొన్న : అంతరకృషి, సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట.

·        గోధుము: అంతరకృషి, సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట.

·        కాయధాన్యాలు: దీర్ఘకాలిక కంది రకాలు కోతకు వచ్చుట.

·        మిరప: సస్యరక్షణ.

·        పొగాకు: తలలు త్రుంచుట, సస్యరక్షణ.

·        చెరకు: నరుకుట, బెల్లం తయారీ.

·        పసుపు: ఆగస్టులో నాటిన పైరుకు ఎరువులు వేయుట. అన్ని ఋతువుల్లో నాటిన పైర్లకు సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట.

·        పూలు: గులాబీల్లో బడ్డింగ్ చేయుట, ఎరువులు వేయుట.

·        ప్రత్తి: మాగాణి ప్రత్తికి భూమిని తయారు చేయుట,

·        ఆముదం: దీర్ఘకాలిక రకాల కాయ తీయుట ప్రారంభించుట.

·        పండ్లు: ఫాల్సా కత్తిరింపులు, ఉసిరిక, నిమ్మకాయ పచ్చళ్ల తయారీ.

·        సువాసన మొక్కలు: కోతలు, తైలం తీయుట.

మూల కార్తె

·        వరి: నారుమడికి ఎరువులు వేయుట, దాళ్వా లేక తాబి వరినాట్లకు పొలం తయారు చేయుట.

·        మొక్కజొన్న: అంతరకృషి, సస్యరణ. ఎరువులు వేయుట.

·        గోధుమ: సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట.

·        రాగులు: రాగి విత్తుట.

·        కాయధాన్యాలు: పెసర, మినుములను వరి పండించిన భూముల్లో విత్తుట, కంది కోతలు, కంది మొడెం పంటగా సాగు చేయుట.

·        మిరప: పండు కాయలు కోయుట.

·        చెరకు: తెలంగాణా జిల్లాలో నాట్లు.

·        ఉల్లి: వరి పండించిన నేలల్లో నాటుట.

·        వేరుశనగ: వరి పండించిన చేలలో విత్తుట.

·        పండ్లు: అరటికి పిలకలు తీయుట. నాటిన పిలకలకు ఎరువులు వేయుట.

పూర్వాషాడ " ఉత్తరాషాడ కార్తెలు

·        ప్రధాన వ్యాసం వ్యవసాయ పందాంగం - పూర్వాషాడ కార్తె మరియు వ్యవసాయ పందాంగం

ఉత్తరాషాడ కార్తె

·        వరి: తాబీ లేక దాళ్వా వరి నాట్లు, నాటిన వరికి కలుపు తీయుట, సస్యరక్షణ.

·        జొన్న: సంకర జొన్నకు నేలను తయారు చేయుట, విత్తనం వేయుట.

·        సజ్జ: వేసవి పంటకు నేల తయారి - విత్తనం వేయుట.

·        ప్రత్తి: మాగాణి ప్రత్తికి నేలను తయారు చేయుట.

·        మొక్కజొన్న: ఎరువులు వేయుట, అంతరకృషి.

·        పసుపు: మే నెలలో ఆర్మూర్, కొరుట్ల, మెట్టుపల్లి మరియు యితర ప్రాంతాలలో నాటిన కస్తూరి

రకం పసుపు త్రవ్వుట, విత్తనం నిల్వ చేసుకొనుట.

·        వేరుశనగ: డిశంబరులో విత్తిన వేరుశనగకు అంతరకృషి, తెలంగాణా ప్రాంతంలో నీటి వసతి క్రింద విత్తుట,

·        ఆముదం: విత్తుట

·        చెరకు: తెలంగాణా జిల్లాల్లో నాటిన పైరుకు, కార్చి తోటల్లో ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ, కోస్తా రాయలసీమల్లో కొత్త తోటలను నాటుట.

·        పప్పు దినుసులు: వరి పొలాలందు (మాగాణిలో) నవంబరులో వేసిన మినుము, పెసర కోతలు.

·        కూరగాయలు : బఠానికాయ ఏరుట, ధనియాలు కోతలు

·        పండ్లు: మామిడిపై తేనె మంచు పురుగు నివారణ చర్యలు, అరటి, ద్రాక్ష నాట్లకు గుంతలు త్రవ్వుట, ఉసిరి కాయలు అమ్ముట, నిల్వచేయుట.

·        పువ్వులు: గులాబి, మల్లెల కత్తిరింపులు, ఎరువులు వేయుట, చేమంతి పూల కోతలు,

·        ధాన్య నిల్వలు: విత్తనాలు నిల్వ చేసుకొనుటలో జాగ్రత్తలు తీసుకొనుట, నిల్వ ఉంచిన ధాన్యానికి పురుగు పట్టకుండా శాస్త్రీయ పద్ధతులను పాటించుట.

శ్రవణం కార్తె - ధనిష్ణా కార్తె

·        వరి: ముందు మాసాల్లో నాటిన వరికి రెండవ దఫా ఎరువులు వేయుట, కలుపు తీయుట.

·        జొన్న: రబీ జొన్న కోతలు, వేసవి పంటకు ఎరువులు వేయుట, అంతరకృషి.

·        గోధుము: కోస్తా జిల్లాల్లో కోతలు, తెలంగాణాలో నీరు పెట్టుట, సస్యరక్షణ, ఎలుకల నిర్మూలన.

·        సజ్జ: వేసవి పంట విత్తుట, ఎరువులు వేయుట.

·        ప్రత్తి: మొక్కలు పలచన చేయుట. ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ

·        చెరకు: మూలకార్తెలో (ముందు మాసాలలో) నాటిన పంటకు, కార్శి తోటలకు ఎరువులు వేయుట.

·        వేరుశనగ: వరి పొలాల్లో వేసిన పంటకు సస్యరక్షణ

·        కుసుము: కోతలు మార్కెట్ కు పంపుట

·        ఆముదం: ముందు మాసాలలో విత్తిన పంటకు సస్యరక్షణ

·        పొగాకు: ఆకు కోత, క్యూరింగ్ చేయుట.

·        మిరప: కరీంనగర్, వరంగల్ ప్రాంతాల్లో పండు కాయ ఏరుట, అమ్ముట

·        పండ్లు: ద్రాక్ష గుత్తులు కత్తిరించుట - మార్కెట్ కు సస్యరక్షణ, పండ్లను నిల్వ చేయుట.

శతభిషా కార్తె

·        మినుము: వరి మాగాణుల్లో వేసిన మినుము కోతలు.

·        వేరుశనగ: వేసవి పంటకు సస్యరక్షణ, తెలంగాణా జిల్లాల్లో విత్తిన పంటకు ఎరువులు వేయుట.

·        ఆముదం: సస్యరక్షణ, తెలంగాణాలో విత్తిన పంటకు అంతరకృషి.

·        పసుపు: సస్యరక్షణ, తెలంగాణాలో విత్తిన పంటకు అంతరకృషి.

·        కూరగాయలు: బెండ విత్తుట. బీర, సొర పాదులు వేయుట, టమాట, వంగ విత్తనం తీయుట.

·        మెంతులు: కోతలు - విత్తనం తీయుట.

·        జీలకర్ర: కోతలు - విత్తనం తీయుట.

·        పండ్లు: ద్రాక్ష గుత్తులు కోయుట - అమ్ముట, పండ్ల పానీయాలు తయారు చేయుట.

·        మిరప: ఏరుట, మార్కెట్ కు పంపుట.

పూర్వాబాద్ధ కార్తె

·        వరి: రెండవ పంటకు ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ

·        గోధుమ: తెలంగాణా రాయలసీమ జిల్లాల్లో కోతలు.

·        జొన్న: వేసవి పంటకు సస్యరక్షణ.

·        ప్రత్తి: ఎరువులు వేయుట - సస్యరక్షణ, ఎడ సేద్యం.

·        రాగి: రబీ రాగి కోతలు

·        సజ్జ: సస్యరక్షణ

·        వేరుశనగ: ఎరువులు – సస్యరక్షణ

·        పసుపు: జూలైలో నాటిన పసుపు త్రవ్వుట,

·        మిరప: ఎండు కాయలు అమ్ముట, విత్తనం తయారు చేయుట.

·        పొగాకు: ఆకు కోయుట, క్యూరింగ్

·        చెరకు: జనవరిలో నాటిన పైరుకు ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ

·        పప్పుదినుసులు: మాగాణిలో విత్తిన పెసర, మినుము పంటకు వచ్చుట.

·        ఆకుకూరలు: పాల, తోట, చుక్క కూరలు విత్తుట.

·        అల్లం: పంట త్రవ్వకాలు

·        పువ్వులు: చేమంతి పూలు ఏరుట.

ఉత్తరటాద్రా కార్తి

·        పసుపు: పంటకాలు మార్కెట్‌కు పంపుట, విత్తనం సేకరించుట.

·        ఆముదం: సస్యరక్షణ

·        అల్లం: త్రవ్వకాలు, అమ్మకాలు, శొంటి తయారీ.

·        గోధువు: ఆలస్యంగా విత్తిన పంట కోతలు

·        వేరుశనగ: డిశంబర్ లో విత్తిన పంట నుండి కాయ త్రవ్వుట.

·        పండ్లు: ద్రాక్ష పండ్ల ఎగుమతి, నిల్వలు పానీయాలు తయారు చేయుట.

·        కూరగాయలు: వేసవి కూరగాయల పెంపకం.

·        పప్పు దినుసులు: పెసర, మినుము కోతలు

·        ఖర్బూజ తర్బూజి: సస్యరక్షణ, తొందరగా విత్తిన పంటలు కోతలకు తయారగుట.

·        ఉల్లిగడ్డ: డిశంబర్ లో నాటిన ఉల్లి త్రవ్వకాలు

·        వరి: అశ్వని కార్తెలో వేయబోయే వరిని విత్తుట

రేవతి కార్తి

·        వరి: స్వల్పకాలిక రకాల కోతకు తయారి, అశ్వనీ కార్తి వరికి పొలం తయారి,

·        జొన్న: జనవరి మొదటి వారంలో విత్తిన జొన్న కంకులకు పురుగుల నుండి రక్షణ.

·        వేరుశనగ, డిశంబర్ ఆఖరులో విత్తిన పంట త్రవ్వకాలు,

·        ప్రత్తి: మాగాణి ప్రత్తిలో కాయ తొలిచే పురుగు నివారణకు మందులు చల్లుట

·        చెరకు: అంతరకృషి, నీరు పెట్టుట, బోదె సవరింపులు

·        పసుపు: ఆగస్టులో నాటిన పంట త్రవ్వకాలు, వండుట, మార్కెట్ కు పంపుట.

·        పొగాకు: అమ్మకాలు.

·        పండ్లు: నిమ్మ, నారింజలో ఎండు కొమ్మల కత్తిరింపు, బోర్డో మిశ్రమం పూయుట, గజ్జి రాకుండా మందులు చల్లుట, ద్రాక్ష, అమ్మకాలు పూర్తి చేయుట, అరటికి అంతరకృషి.

·        కూరగాయలు: ఉల్లిగడ్డల త్రవ్వకం, ఆకు కూరలకు ఎరువులు వేయుట, కాకర పాదులు తయారు చేయుట

·        అల్లం: త్రవ్వకాలు పూర్తి చేయుట, దుక్కులు తయారు చేయుట.

Read More Topics :

  1. వివిధ కార్తెలో చేయవలసిన వ్యవసాయ పనులు
  2. కార్తెల పై సామెతలు | రాశులు వారీగా సామెతలు | సామాన్య శాస్త్రం
  3. వ్యవసాయ పంచాంగం 2021

 

 

Close